Contact

Tijdens het telefonisch contact bespreken we kort de klacht/ hulpvraag, zodat we vervolgens een afspraak kunnen maken voor een verdere consult of uitwerking. Deze consult of uitwerking zal ik ambulant of in mijn praktijk uitvoeren. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de hulpvraag, deze bespreken we in eerste instantie telefonisch.

Consult Acupunctuur

€ 65,- Intake en consult

€ 65,- per consult

– De duur van een consult is doorgaans 60 minuten. De duur van een intake en consult is doorgaans 90 minuten.

  • TAO is aangesloten bij beroepsvereniging ZHONG. Uw consulten kunnen hiervoor vergoed worden via uw zorgverzekeraar.
Heb je een vraag, of wil je een afspraak plannen? Vul het contactformulier in of stuur een mailtje naar info@taogeneeskunde.nl

Contactgegevens:
Paul van Beersum
Wodan 12  6661JR te Elst.                          Tel: 06-28175409    
Mail: info@taogeneeskunde.nl

Door mijn Academische studies ben ik bevoegd en verzekerd om het aanbod van TAO uit te voeren.

AGB -code zorgverlener Paul van Beersum: 90111319   AGB-code praktijk: 90070187. KVK nummer:  69538344

Privacy protocol TAO/ verwerkregister

Paul van Beersum

TAO van Beersum

6661JR te Elst

info@taogeneeskunde.nl   0628175409

Doel: het waarborgen van misbruik van persoonlijke gegevens van de client.

  • De inschrijfgegevens van cliënten die zich aanmelden zijn alleen zichtbaar voor de behandelaar. Gegevens zullen alleen gebruik worden voor het opstellen van een factuur, welke mogelijk naar de zorgverzekering ( in Nederland) wordt ingediend door de client. Het betreft cliënten die mogelijk lichamelijk en/ of fysieke klachten ervaren. Cliënten worden bij de intake op de hoogte gesteld van het feit dat de gegevens alleen worden gebruikt voor behandeldoeleinde, facturering en voor eigen inzage.
  • Foto’s en/ of filmpjes zullen uitsluitend gebruikt worden voor PR doeleinden als; plaatsing in de krant of social media. Plaatsing hiervan gebeurd na schriftelijke toestemming en alleen door de eigenaar van TAO
  • Gegevens worden niet langer dan 5 jaren bewaard.
  • Administratie instellingen krijgen een standaard privacy instelling.
  • Voor klachten kunt de client terecht bij de overkoepelende organisatie KAB
  • Indien de client wenst, zullen de gegevens ( onder zijn/haar toeziend oog) per direct worden gewijzigd.
  • In de praktijk zal informatie te vinden zijn voor de client met betrekking tot privacy wetgeving. Zie onderstaande tekst.

 Privacy/ Cookie Verklaring 

www.taogeneeskunde.nl maakt gebruik van cookies om de website, en de aan de website gerelateerde communicatie, te optimaliseren.

In deze Privacy Policy wil ik u informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Om uw privacy te waarborgen houdt ik aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onderstaande regelgeving zal ik daarom in acht nemen:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Disclaimer: Alle teksten op de website zijn zelf geproduceerd. De website is voorzien van een maandelijkse update.

www.scag.nl

www.zhong.nl www.kab-koepel.nl